Pohyb, tělocvik byl mou radostí od dětství. Od malička jsem se věnoval bojovým uměním, zejména Wu-shu, tai-či a později Aikidu. Díky nim jsem se seznámil už ve třinácti letech s Hatha jógou a od té doby je součástí mého života.

Považuji se hlavně za samouka, přestože mě ovlivnilo mnoho učitelů. Na mé cestě jógou to byl především Dalibor Štědroňský. Pod jeho vedením jsem si prohloubil znalost Aštánga Vinjása jógy, která je hlavní součástí mé praxe. 

Ve svých lekcích se snažím prostřednictvím důkladných průpravných cvičení, správné techniky provádění jógových pozic a laskavého vedení  dosáhnout toho, aby se praxe jógy stala radostí ze zdravého pohybu a prostředkem pro vnímání těla, pevného zdraví a vitality. Je pro mě velkou radostí jógu učit a sdílet tak zkušenost jógové praxe.